Grankulla Marthaförening

År 2021

Juni 2021
Den 3 juni samlades 12 Marthor för att under Tony Rantakoskis ledning bekanta sig med och hantera inhemsk, vild fisk. Vädret gynnade tillställningen, som begicks kring Laavun. Vi delade upp oss i två grupper, som tillredde 2 rätter per grupp. Allt gick inte exakt som på Strömsö men trevligt var det ändå. Mera info och bilder publiceras senare. 

Maj 2021
Den 19 maj ledde Catharina Brandt-Vahtola ett 10-tal Marthor på en kulturvandring i stadens nordvästra regioner. Läs mera här:

Vi fick motta baby-pipon av Lena Söderholm-Tana för vidarebefordran till Jorv. Marianne Carlson och Catharina Brandt-Vahtola överlämnade mössorna till Katja Nugent.
Marianne med mössorna: 
De överlämnas till Katja Nugent:

Mars 2021
Vi producerade matgåvor inför påsken för hemvårdens klienter. Se hälsning från Marthaförbundet och några bilder här: 

Februari 2021.
Vi höll digitalt årsmöte den 25 februari. 
19 medlemmar deltog i Teams-mötet. Om du ännu vill läsa igenom verksamhetsberättelsen för 2020 finner du den bl.a. här.
 

År 2020

December 2020. Restriktionerna, som gällde p g a coronaviruset, gjorde att vi inte ens kunde fira en julfest ute i det fria.

Den 11 november träffades 16 marthor till en promenad kring Gallträsk med Carola Juselius som fågelpratare. Under allas insyn hängdes en fågelholk upp, daterad och med "Grankulla MF" textat på holkens sida. Läs vad Carola skriver här.

Den 14 oktober fick vi en dos Grankulla historia då vi under Catharina Brandt-Vahtolas sakkunniga guidning  på begravningsplatsen bekantade oss med vad gravstenarna kan berätta.

09.09.2020 kunde vi åter träffas efter en lång corona-paus. Vi vandrade i Kasabergsskogen, letade svamp och pratade av oss. Läs Carolas referat här:

11.03.2020 Informerade Muska om öl samt bjöd på blinier och och kaka som vardera hade öl som ingrediens. Här kan du läsa Carolas referatet:

12.02.2020 har vi årsmöte. Efter möteshandlingarna och uppvaktning av fjolårets jubilarer diskuterade vi  kring temat: Från klimatLÖFTE till klimatHANDLING under Elise Hindströms ledning. Läs ett referat här:

04.02.2020 hade vi besök av Åbos svenska teater. Bror Österlund framförde monologen "Allt som är underbart" med benäget bistånd av publiken. 

02.02.2020 hjälpte vi till vid högmässan. Rita von Knorring läste texten. Ett par bilder finns här:

Vid  första månadsmötet  den 8 januari 2020 var kyrkoherde Ulrik Sandell vår gäst. Han talade kring kommunikation i krissituationer. Läs referat från mötet här:

****************************************************************************************************

År 2019

JULFESTEN 2019
Årets julfest firades för första gången på Villa Breda, i deras hemtrevligt inredda matsal, med god mat från köket. 

Festen var stämningsfull med program från diktläsning till Lucia samt trubadur och allsång. Närvarande i år var 48 glada marthor.

Sedvanligt har marthorna bidragit med någon välgörenhet varje år. I år var insamlingen avsedd för att sprida julglädje till en behövande fem personers Grankulla barnfamilj. 

Det insamlade bidraget överräcktes av ordförande till diakonissan Catherine Granlund veckan efter julfesten. 

Bläddra några bilder från julfesten här

På vår inbjudan underhöll medlemmar från Novena-kören villa Bredas invånare den 3 december.


 

----------

Vi besökte Didrichsens museum den 27 november och blev guidade genom utställningen med verk av konstnärerna som verkade i Önningeby- och Tusby- konstnärskolonier. Ett par bilder och ett kort refereat finner du här:

Vid månadsmötet den 13 november presenterade Matilda Gyllenberg sin bok: "Det lungsjuka huset". Läs referatet här:

Den 23 oktober besökte vi Riksarkivet och bekantade oss med utställningen om ordnar i Finland.
  - Referat från besöket finns här
  - Boken, som nämns i referatet, kan bläddras här:

Månadsmötet den 9 oktober: Ekologiska hälsotjänster
  - En summary kommer här:

Månadsmötet den 11 september: Naturens örtapotek:
  - Harriet Kress material:
  - Referat från mötet:

Läs om vårt knytkalas den 5 september här:

Den 21 maj var vi på utfärd till Stor-Sarvlax gård: 

Vid månadsmötet i april hörde vi om "Vilda örter i maten":

Veronica Hagelstam informerade vid marsmötet om metoder att undvika matsvinn, läs resumén här:

Vid februarimötet talade Louise Merus om "Färger i maten" och anknöt till sin bok "Smaker från Kapstaden"

Den 31 januari deltog vi i firandet av världens största marthamöte, läs mera här:


 

 

Kontaktuppgifter

Kontakt

 

 

Marianne Carlson
Ordförande
marianne.carlson10gmail.com
+358 40 0443 903
Marianne Svartbäck
Sekreterare
marianne.svartback@kolumbus.fi
+358 50 370 4285
Margaretha Gylling
Kassör
margaretha.gyllingkolumbus.fi
+358 40 5608 760

 

 

Snabblänkar