Grankulla Marthaförening

SENIORBOENDE I GRANKULLA

På hösten 2020 föddes tanken bland Marthorna att påverka staden för att få ett Seniorboende till Grankulla. Man beslöt att tillsätta en arbetsgrupp, vars uppgift var att utarbeta en motion till Grankulla stad gällande Seniorboende i Grankulla.
   Eftersom vi ville ha representanter från de olika svenska samfunden tog det ett tag, rättare sagt fram till början av året 2021, innan representanterna var valda.
   Arbetsgruppens medlemmar;
Marianne Carlson, sammankallare, Grankulla Marthaförening,
Ulla-Rita Blomqvist, Grankulla Marthaförening
Carola Juselius, Grankulla svenska pensionärer
Mona Ehrström-Tegengren,        - " -      
Marianne Svartbäck, Äldrerådet
   Vi träffade stadsfullmäktigeledamot Johan Johansson som kunde berätta om Folkhälsankonceptet samt Bo-Christer Björk som var väl insatt i stadens planer och hade många goda synpunkter som gjorde att vi hade lättare att komma vidare i vårt projekt.
   Vi breddade basen för initiativet och kontaktade ordföranden för KSSry, som även lovade för sin del lobba vad han kunde.
Nästa steg blev kontakten med Gunilla Löfstedt-Söderholm som nu var nyinvald fullmäktigeledamot och kunde föra saken vidare inom fullmäktige. Den 20.12 inlämnade hon en motion till fullmäktige.
Vi kontaktade även KOJAMO som äger fastigheterna vid Stationsvägen, för att uppmärksamma dem på behovet av ett seniorhus / -boende.
   Till vår stora glädje framskred projekt trots allt väl under året.

 

FLERA MARTHOR MOT MATSVINN
– VÅRT PROJEKT: DOGGIE BAG


Projektet startade redan 2020 som en logisk fortsättning på 2019 års tema EKOLOGI, ett tema som alltid är aktuellt för oss Marthor. Corona-pandemin hindrade oss att då verkställa planerna på att resa till Åland för att bekanta oss med de åländska Marthornas Doggie Bag projekt. Nu, våren 2022, gör vi ett nytt försök.
   Eftersom vi alla har en viktig roll då det gäller att uppnå målen för hållbar utveckling bör vi införa nya lösningar. Hållbar utveckling angår oss alla. Det är därför viktigt att få med så många som möjligt, annars har våra gärningar för liten effekt. Vi som Marthor kan alla göra goda gärningar till förmån för vår egen omgivning och dessutom sprida kunskap vidare.
   Vi kan alla påverka och vi bör komma ihåg att en omställning inte bara är bra för miljön utan också en ekonomiskt bra affär.

Doggy bag är en god miljögärning.

Av undersökningar har framkommit att största delen av det matsvinn som uppstår i restaurangerna är tallrikssvinn, alltså mat som gästerna lämnar kvar på tallriken. Det är tallrikssvinnet som dominerar restaurangernas matsvinnsstatistik. Svinnet är problematiskt eftersom den överblivna maten självklart inte kan tillvaratas utan åker direkt ned i komposten.
   En bakomliggande orsak till mängden tallrikssvinn är att gäster ogärna frågar efter en doggy bag, eftersom man upplever det pinsamt.
   Inom ramen för marthornas verksamhet på Åland, skapades ett projekt för doggy bag. Doggy bagen ställs fram på ett bord i restaurangen, tydligt utmärkt, tillsammans med information om hur matsvinn kan förbyggas i hemmet och restaurangen. Gästen behöver alltså inte fråga efter något att ta hem den överblivna maten i utan kan själv hämta en doggy bag och undviker det upplevda pinsamhetsmomentet.
   Lådan är gjord av återvunnet papp och är tillräckligt liten och behändig för att man ska vilja ta den med sig hem eller till jobbet.
   Eftersom kampanjen har fått mycket positiv uppmärksamhet på Åland vill vi ta upp idén och har för avsikt att bearbeta och anpassa den för tillämpning här i Grankulla.

 

---------------------------

TIDIGARE PROJEKT: MARTHA STICKAR

Babyfilt

Hela filten stickas helt i rättstickning.
Garnet får inte vara för tjockt och skall kunna maskintvättas, stickor 3-3,5 är lagom.

Lägg upp 4 maskor.Sticka det första varvet.
Följande varv, lyft den första maskan. Sticka  följande maska och öka en maska i föregående varvs maskelögla,under den maskan som finns på vänster sticka ooch sticka sedan i princip samma maska en gång till. På detta sätt ökas varvet med en maska.
Fortsätt på samma sätt med att i början på varje varv öka en maska.
Fortsätt att sticka, ca 150 gr garn, tills filtens sida mäter ca 65cm.
Nu fortsätter man med att minska en maska i början av varje varv.
Lyft den första maskin. Sticka den andra och den tredje maskin. Lyft den tredje tillbaka på vänster sticka och drag maska nr fyra över maska nr tre. Flytta sedan maskan tillbaka till höger sticka.
På detta sätt får man en snygg kant. Det kanske låter krångligare än vad det är.
Fortsätt att sticka men att minska en maska per varv, tills det återstår tre maskor. Maska av och fäst ändan.
---------
Babysockor för nyfödda
Lägg upp 40 – 48 maskor, beroende på garnets tjocklek, fördelade på fyra stickor.

Sticka 2 aviga (a),  2 räta (r)  i t.ex 5 varv.

Därefter flyttar man sig en maska till höger eller vänster

ex:    aarraarraarr
         raarraarraar   osv

Då blir hela tubsockan liksom i spiral, ock sitter jätte bra på foten
utan häl och passar alla fotstorlekar.

Sticka ca 20 cm och maska sedan av i tåändan, avmaskningen kan göras i slätstickning.

LYCKA TILL!

 

 

Pipor

 

Catharina Brandt-Vahtola ger stickbeskrivning:

Babypipo – Granimarthorna
Använd bomullsgarn, tex. Mandarin, finns på Menita
Använd strumpstickor tex. 2,5, beror på handstilen

Lägg upp 80 maskor
Sticka 10 varv resår; rätt/avigt i sk. sluten stickning (=det skall bli runt)
Sticka ca 35 varv slätt. Du kan lägga in ränder eller mönster efter egen kreativitet, men babyn fattar ju ingenting av mönstret, så stressa inte i onödan.
Börja avmaskningen efter 35 varv slätstickning; i början och i mitten på varje sticka stickar du två maskor ihop vartannat varv. Det betyder att det minskar 8 maskor/vartannat varv.
Då du har två maskor/sticka snörper du ihop allt och fäster.

Lycka till!
Catharina

PS! Alla babyn är ju inte lika stora så variera maskantalet för att få variation i storleken.

Kontaktuppgifter

Kontakt

 

 

Marianne Carlson
Ordförande
+358 40 0443 903
Marianne Svartbäck
Sekreterare
+358 50 370 4285
Margaretha Gylling
Kassör
+358 40 5608 760

 

 

Snabblänkar