Grankulla Marthaförening

Välkommen till Grankulla Marthaförening

Grankulla marthaförening rf 
 - grundades genom beslut 23 januari 1946, läs historiken HÄR
 

Läs här om vår nuvarande verksamhet
 - bli medlem
-  stadgar 
-  bankkonto  FI95 4055 0011 2055 45

Medlemsavgiften för 2024 är 43 €

Avgiften fördelas enligt följande:
Marthaförbundet                     30 €
Grankulla marthaförening    13 €

Seniormedlem, dvs medlem som fyllt 80 år, får fr o m året efter födelsedagen nedsatt medlemsavgift.

Finansiering av verksamheten

Enligt stadgarna har föreningen för att finansiera sin verksamhet rätt att förvärva och besitta nödvändig lös- och fast egendom samt bedriva förplägnings- och inkvarteringsverksamhet. Observera också att föreningen  kan ta emot donationer och testamenten samt ordna lotterier och insamlingar efter att erhållit vederbörligt tillstånd därtill.

Styrelsen 2024
Marianne Carlson, ordförande
Stina Sankila, viceordförande
Ulla-Rita Blomqvist, skattmästare
Siv Kindstedt, medlemsregister
Vivan Thölix, kulturkoordinator
Vilma Stenius, husmor
Susanna Ahlfors
Karin Ståhl

Suppleanter:
Marina Brandtberg
Clara Gustafsson
Siv Hellén
Gunilla Löfstedt-Söderholm
Gunni Öhman

Utanför styrelsen:
Marianne Svartbäck, sekreterare

Styrelsen 2023

Styrelsen 2023. Sittande, från vänster: Carola Juselius, Marianne Carlson, Marianne Svartbäck och Margareta Gylling. Stående, från vänster: Vilma Stenius, Siv Hellén, Mona Bergring, Gunhild Öhman, Maria Broman och Barbara Lindholm.  Susanna Ahlfors saknas från fotot.
Foto: Marianne Svartbäck

Verksamhetsberättelser
Verksamhetsberättelse 2023
Verksamhetsberättelse 2022
Verksamhetsberättelse 2021
Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsberättelse 2018

 

 

Kontaktuppgifter

Kontakt

 

 

Marianne Carlson
Ordförande
+358 40 0443 903

Vivan Thölix
Kulturkoordinator
+358 50 350 8301

Ulla-Rita Blomqvist
Kassör
+358 40 733 4642

 

 

Snabblänkar