Grankulla Marthaförening

Välkommen till Grankulla Marthaförening

Grankulla marthaförening rf 
 - grundades genom beslut 23 januari 1946
 - läs här Susanna Ohls historiska tillbakablick vid 70-års jubiléet

Läs här om vår nuvarande verksamhet
 - bli medlem
-  stadgar 
-  bankkonto  FI95 4055 0011 2055 45

Medlemsavgiften för 2019 var 43 €

Avgiften fördelas enligt följande:
Marthaförbundet                 30 €
Marthadistriktet                     2 €
Grankulla marthaförening    11 €

Seniormedlem, dvs medlem som fyllt 80 år, får efter ansökan som riktas till Grankulla Marthaförening, nedsatt medlemsavgift.

Styrelsen 2019

Marianne Carlson, ordförande
Chatarina Brandt-Vahtola, vice ordförande
Ingrid Lindqvist-Stenman, sekreterare
Margareta Gylling, skattmästare
Barbara Lindholm, husmor
Carola Juselius
Vilma Stenius
Marianne Svartbäck, medlemsregistret

Suppleanter:
Mona Bergring, Webb-master
Maria Broman
Gunhild Öhman

Årsmöteshandlingar
Verksamhetsberättelse 2018

 

 

Kontaktuppgifter

Kontakt

 

 

Marianne Carlson
Ordförande
marianne.carlson10gmail.com
+358 40 0443 903
Ingrid Lindqvist-Stenman
Sekreterare
ingrid-lindqvist-stenmankoti.fimnet.fi
+358 40 5416 652
Margaretha Gylling
Kassör
margaretha.gyllingkolumbus.fi
+358 40 5608 760

 

Snabblänkar