Grankulla Marthaförening

Välkommen till Grankulla Marthaförening

Grankulla marthaförening rf 
 - grundades genom beslut 23 januari 1946, läs historiken HÄR
 

Läs här om vår nuvarande verksamhet
 - bli medlem
-  stadgar 
-  bankkonto  FI95 4055 0011 2055 45

Medlemsavgiften för 2020 är 43 €

Avgiften fördelas enligt följande:
Marthaförbundet                     30 €
Marthadistriktet                       2 €
Grankulla marthaförening    11 €

Seniormedlem, dvs medlem som fyllt 80 år, får efter ansökan som riktas till Grankulla Marthaförening, nedsatt medlemsavgift.

Finansiering av verksamheten

Enligt stadgarna har föreningen för att finansiera sin verksamhet rätt att förvärva och besitta nödvändig lös- och fast egendom samt bedriva förplägnings- och inkvarteringsverksamhet. Observera också att föreningen  kan ta emot donationer och testamenten samt ordna lotterier och insamlingar efter att erhållit vederbörligt tillstånd därtill.

 

Styrelsen 2021
Marianne Carlson, ordförande
Catharina Brandt-Vahtola, vice ordförande
Carola Juselius, andra viceordförande
Marianne Svartbäck, sekreterare
Margareta Gylling, skattmästare
Barbara Lindholm, husmor
Maria Broman
Vilma Stenius

Suppleanter:
Mona Bergring, Webb-master
Susanna Ahlfors
Gunhild Öhman

Från vänster: Catharina Brandt-Vahtola, Carola Juselius, Vilma Stenius, Susanna Ahlfors, Mia Broman, Marianne Carlson, Gunhild Öhman, Mona Bergring, Barbara Lindholm, Marianne Svartbäck. Från bilden saknas Margareta Gylling.

Årsmöteshandlingar
Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsberättelse 2018

 

 

Kontaktuppgifter

Kontakt

 

 

Marianne Carlson
Ordförande
marianne.carlson10gmail.com
+358 40 0443 903
Marianne Svartbäck
Sekreterare
marianne.svartback@kolumbus.fi
+358 50 370 4285
Margaretha Gylling
Kassör
margaretha.gyllingkolumbus.fi
+358 40 5608 760

 

 

Snabblänkar