Grankulla Marthaförening

Välkommen till Grankulla Marthaförening

Grankulla marthaförening rf 
 - grundades genom beslut 23 januari 1946
 - läs här Susanna Ohls historiska tillbakablick vid 70-års jubiléet

Läs här om vår nuvarande verksamhet
 - bli medlem
-  stadgar 
-  bankkonto  FI95 4055 0011 2055 45

Medlemsavgiften för 2019 var 43 €

Avgiften fördelas enligt följande:
Marthaförbundet                     30 €
Marthadistriktet                       2 €
Grankulla marthaförening    11 €

Seniormedlem, dvs medlem som fyllt 80 år, får efter ansökan som riktas till Grankulla Marthaförening, nedsatt medlemsavgift.

Styrelsen 2020
Marianne Carlson, ordförande
Chatarina Brandt-Vahtola, vice ordförande
Carola Juselius, andra viceordförande
Marianne Svartbäck, sekreterare
Margareta Gylling, skattmästare
Barbara Lindholm, husmor
Maria Broman
Vilma Stenius

Suppleanter:
Mona Bergring, Webb-master
Susanna Ahlfors
Gunhild Öhman

Från vänster: Chatarina Brandt-Vahtola, Carola Juselius, Vilma Stenius, Susanna Ahlfors, Mia Broman, Marianne Carlson, Gunhild Öhman, Mona Bergring, Barbara Lindholm, Marianne Svartbäck. Från bilden saknas Margareta Gylling.

Årsmöteshandlingar
Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsberättelse 2018

 

 

Kontaktuppgifter

Kontakt

 

 

Marianne Carlson
Ordförande
marianne.carlson10gmail.com
+358 40 0443 903
Marianne Svartbäck
Sekreterare
marianne.svartback@kolumbus.fi
+358 50 370 4285
Margaretha Gylling
Kassör
margaretha.gyllingkolumbus.fi
+358 40 5608 760

 

 

Snabblänkar